Jiří Kohoutek


drakiáda v Pozořicích

Co a jak dělám s našimi menšími.


PŘEDNÁŠKY A ŠKOLENÍ

z přednášky v Chotěboři

Poslední dobou jezdím po republice a dělám osvětové přednášky na různá témata. Především se věnuji spiritualitě (kontemplace, modlitba, Bible), ale také pedagogice, komunikaci a vztahům.

Z konkrétních přednášek a seminářů nabízím:
modlitba činem, původní Bible, partnerská komunikace, respektující výchova; případně další na objednání.

Přednášel jsem pro různá katolická společenství, především v Brně. Opakovaně si mě zvou na přípravy pro biřmovance. Také jsem měl svůj blok na Absolventském Velehradě a Celostátním setkání animátorů.

Dneska už nepůsobím jako družinář (text níže).

chlapec s maskou

IDEJE

Mou základní snahou je podporování jednotlivých osobností, jejich odpovědnosti a samostatnosti v kontextu skupiny.

UČENÍ

štír z plastelíny

Děti se snažím něco nového naučit. Podle příležitostí jim vykládám o světě, přírodě, věcech, lidech... Co jsem naposlouchal z vědeckých pořadů a načetl v moudrých knihách. Souvislosti, přehled a zajímavosti, které snad mohou některé děti nadchnout a směrovat k trvalému zájmu.

VÝCHOVA

vystřihování sněhových vloček výroba sekery

Dětem nastavuji pravidla tak, aby vedla ke společenství, odpovědnosti, ohleduplnosti. Především ve vztahu k ostatním lidem (předně spolužákům), ale také k prostředí. K těmto základům patří také poznávání smyslu všech stanovených pravidel a poznávaných principů. K čemu jsou, proč jsou...

Co se lidské stránky týče, vedu k ohleduplnému chování, porozumění a zájemu o druhé. K tomu patří práce s emocemi anebo agresí.

Co se týče globálnější stránky našich životů, vedu k šetrnému využívání zdrojů po environmentální i ekonomické stránce (např. papíry, vodu používáme účelně a tzv. "odpad" třídíme).

bubák na hřišti

RESPEKT

Chci maximálně respektovat děti a jejich názory (partnerský přístup). Snažím se porozumět jejich jednání. Vysvětlit jim smysl každého pravidla, aby nejen konaly, ale především chápaly smysl -> mohly tak reagovat lépe na nové situace.

NETRESTAT

míša na zahradě

Pokud děti vyvedou něco proti pravidlům, mají podle míry závažnosti příležitost nerušeni o této záležitosti přemýšlet. Po uplynutí stanovené doby po nich chci slyšet, co vyvedli, jak to mohou udělat příště lépe, jaký smysl má porušené pravidlo. Děti na to většinou přijdou samy, případně s nimi záležitost proberu, aby mohly být příště lepší.

KROUŽKY

aktivita v klubu Brďo

BRĎO

Brontosauří dětské oddíly BRĎO jsou pravidelně se setkávající kluby, kde mohou děti stáří prvního stupně prožívat příjemné společenské aktivity zároveň se naučit zajímat o svět kolem sebe. S dětmi hrajeme vzdělávací i relaxační hry, zaměřené na poznávání přírody a enviromentalistiky.

kuchtění po školní družině

KUCHTĚNÍ

V kuchtění se snažím dětem představit vybrané základní principy, postupy a jednoduché recepty. Vysvětluji základní věci kolem tuků, sacharidů a bílkovin. Představuji původ (zdroj a zpracování) hlavních potravin a pouštíme se do jejich základních úprav. Děláme pomazánky, marmeládu, saláty, palačinky, macesy, nepečený dort... Ale také "zkoušíme" dělat jogurt, chleba, máslo,... ochutnáváme základní koření, povídáme si o rozdílech v olejích, obilninách...

kroužek o hvězdách a vesmíru, kosmonautice

ASTRONOMICKÝ

V prvé části dětem pouštím pořady Dušana Majera, které komentuju - vysvětluji odborné pojmy a vykládám význam jednotlivých počinů v kosmonautice. V druhé části s dětmi procházíme od nejbližšího ke vzdálenému vesmíru a poznáváme, co v něm je, jak spolu věci souvisí... Jak vznikají a zanikají hvězdy? Co je černá díra? Kde vzniklo zlato, proč je obloha modrá a měsíc občas zakryje slunce... Poznáváme svět v kontextu jeho místa ve vesmíru.

tábornický kroužek, 3D model mapa krajiny

TÁBORNICKÝ

Svého času jsem vedl také kroužek tábornický, bohužel bez zvláštního zázemí. S dětmi jsme se učili používat mapu, buzolu a orientovat v terénu. Řekli jsme si základy bezpečnosti v přírodě a vyzkoušeli něco málo z první pomoci. Mluvili jsme o získávání vody, rozdělávání ohně, stavbě přístřešku...

stavím v písku

DRUŽINÁŘ

děti si čtou na stromě

Co se děje v naší družině, je celkově hodně různorodé. Nechávám hodně na dětech samotných, aby si vybraly, jestli chtějí tvořit, hrát, odpočívat, povídat... Můžou v podstatě všechno, když je to v mezích pravidel.
Děti povzbuzuji a vedu, když potřebují speciální podporu, ať už v rozvoji toho co jim zatím moc nejde, nebo toho k čemu mají talent.

tanec v družině

ODPOČINEK

společná výtvarka

Mezi rekreační a odpočinkové aktivity patří především poslech hudby. V průběhu roku se mimo aktuální hity vydáváme poznávat různé hudební styly a slavné skladby. Občas poslech doplníme videem (záznam koncertu filharmonie nebo zajímavý videoklip), někdy se pouštíme do pohybu a tance, jindy navazujeme artifiletickým završením. Výjimečně pak připravuji imaginační relaxační techniky.

tabule s inspirací k aktivitám

VÝTVARKA

otisky co to znamená

Některé výtvarné činnosti děláme hromadně, společně. Většinou si však děti samy vybírají - mají na tabuli vyvěšenou inspiraci pro každý týden novou. Většinu výtvarného materiálu mají volně dostupnou, zbytek (např. tuš) na zeptání. Mohou si tak přijít s vlastními nápady a tvořit/kreslit co je napadne a co potřebují. Hotové výrobky dáváme nejprve na nástěnku (k radosti všech) a pak si je děti berou domů.

družinový boj

SPOLEČNÉ

hra na veverku

Občas se ve volném prostoru pustíme do společné hry. Některé jsou stálice (např. krabí zápasy, kouzelník, sochy...), jiné hrajeme jen málo. Postupně vytvářím vlastní sborníček her, které se do naší družiny hodí a které se dětem líbí.

Společně také chodíme ven, do okolí. Děláme vycházky k rybníčku (Pančava) nebo na blízký kopec (Poustka). V zimně využíváme lopaty ke sjezdu, v létě závodíme na koloběžkách. Na školní zahradě nebo hřištích se pouštíme do dalších sportovních her.

sjezdovka

MEZIDRUŽINOVÉ

prohlídka betlému

Jelikož nejsme jediná družina v nejbližším okolí, tak s ostatními jak spolupracujeme, tak také soupeříme. Někdy je to turnaj ve stolní hře, jindy ve zručnosti nebo sportu. Společně jsme pouštěli draky, adoptovali poníka v ZOO Parku Vyškov nebo nacvičili velkolepou besídku.

stavby z lega

HRAČKY A STAVEBNICE

stavba kuličkové dráhy

V družině se snažím mít také různé hry a stavebnice, které pomáhají dětem rozvíjet jejich představivost a zručnost. Přehled těch nejzajímavějších pro vás chystám.

některá práva vyhrazena
Jiří Josef Kohoutek, 05.01.2020

CS
DE
EN