Jiří Kohoutek


ohlížím se

Pár odkazů na mé podstránky, které Vás mohou inspirovat, nebo představit zajímavé ideje.


Filosofie (láska k moudrosti) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje. Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse. Filosofie nejsou definitivní odpovědi. (z Wikipedie)

Myslím, že víc než cokoliv jiného jsem filosof. Snažím se skutečnost sledovat z mnoha úhlů, přemýšlet nad ní a také naslouchat pohledům a názorům druhých. Snažím se rozbít stereotypy a zaběhnuté názory, které nemají opodstatnění a jen nějak existují. Ptám se, jdu k podstatě věci a hledám ryzí skutečnost.

Chci vést druhé k přemýšlení, racionalitě a podporovat je v poznání a cestě k moudrosti, kladení otázek a vyhledávání opravdových odpovědí. Snažím se pořádat setkání odborníků, učenců a zájemců nad životními tématy a také tím rozšiřovat vzdělanost a racionální rozvoj ve společnosti.filosof se slibem   rektor
promoval jsem a publikoval společenství & osobnosti

literatura   pořady
doporučuji literaturu doporučuji pořady

minimalismus   open source
minimalismus open source
některá práva vyhrazena
Jiří Josef Kohoutek, 16.08.2019

CS
DE
EN